آموزش کامل وردپرس – قسمت نهم

نمایش مشخصات و تعداد کاربران سایت

نمایش مشخصات کاربر

در این قسمت از آموزش وردپرس قصد داریم تا صفحه ای برای کاربران در سایت طراحی کنیم و مشخصات آن ها را در آن نمایش دهیم. برای این کار از تابع get_currentuserinfo استفاده خواهیم کرد. به قطعه کد زیر توجه کنید این کد را در هر قسمتی از قالب سایت می توانیم قرار دهیم.

<?php

global $current_user;

get_currentuserinfo();

echo 'نام کاربری:' . $current_user->user_login. "\n";

echo 'ایمیل:' . $current_user->user_email. "\n";

echo 'سطح دسترسی:' . $current_user->user_level. "\n";

echo 'نام:' . $current_user->user_name. "\n";

echo 'نام خانوادگی:' . $current_user->user_family. "\n";

echo 'نام نمایشی:' . $current_user->display_name. "\n";

echo 'شناسه کاربری:' . $current_user->id. "\n";

?>

نمایش تعداد کاربران سایت

برای این منظور کد زیر را در هر قسمتی از قالب می توانید قرار دهید یا صفحه ای جدید ساخته و در آن قرار دهید.

<?php

$users = $wpdb->get_var("SELECT COUNT (ID) FROM $wpdb->users");

echo "تعدادکاربران : $users"; ?>

آموزش کامل وردپرس – قسمت هشتم

نمایش زمان انتشار مطالب در وردپرس به صورت چند وقت پیش

در این جلسه از آموزش های وردپرس به یکی دیگر از هک های وردپرس می پردازیم و با استفاده از کد زمانی که از انتشار مطالب در وردپرس سپری شده را به صورت چند وقت گذشته نمایش می دهیم.

حتما تا به حال در خیلی از سایت ها دیده اید که در بخشی از یک مطلب نوشته شده که چند وقت از انتشار آن گذشته است، مثلا 2 روز پیش. برای این کار باید کد php زیر را در داخل فایل function.php سایت خود قرار دهید.

function days_ago() {

$days = round((date('U') - get_the_time('U')) / (60*60*24));

if ($days == 0) {

echo "امروز"; }

elseif ($days == 1) {

echo "دیروز"; }

else {

echo "' . $days . "روز پیش"; } }

حالا فقط کافیه در هر جایی که می خواهید نمایش داده شود، کد زیر را قرار دهید.

<?php days_ago(); ?>

برای مثال کد مطالب وردپرس در فایل single.php قرار دارد.