آموزش کامل وردپرس – قسمت هفتم: نمایش مشخصات کاربران

همان طور که در قسمت قبل آموزش گفتیم در این جلسه با یکی از هک های وردپرس آشنا خواهیم شد. در واقع می خواهیم تا مشخصات کاربران را از طریق کد های php نمایش دهیم. کاری که انجام می دهیم این است که یک صفحه برای کاربر طراحی کنیم و داخل آن یک سری اطلاعات کاربری را نشان بدهیم.

تابع get_currentuserinfo

با استفاده از این تابع کاری که می خواهیم را انجام می دهیم. همان طور که از نام تابع پیداست کار این تابع نمایش اطلاعات کاربر است. بنابراین می توانیم کد زبر را در هر جایی از سایت که می خواهیم به کار ببریم و اطلاعات کاربر را در آن جا نمایش دهیم.

<?php

global $current_user;

get_currentuserinfo();

echo 'نام کاربری: ' .$current_user->user_login . "\n";

echo 'ایمیل: ' .$current_user->user_email . "\n";

echo 'سطح دسترسی: ' .$current_user->user_level . "\n";

echo 'نام: ' .$current_user->user_name . "\n";

echo 'نام خانوادگی: ' .$current_user->user_family . "\n";

echo 'نام نمایشی: ' .$current_user->user_display . "\n";

echo 'شناسه کاربری: ' .$current_user->user_id . "\n";

?>

می توانید یک صفحه جداگانه برای نمایش اطلاعات فوق در سایت در نظر بگیرید و کد فوق را در آن استفاده کنید.