آموزش کامل PHP – قسمت هفتم: حلقه for

در ادامه قسمت قبلی در این قسمت نیز در مورد حلقه ها و این بار حلقه for صحبت می کنیم.

حلقه for

اگر به حلقه while در قسمت قبلی آموزش بیشتر توجه کنید متوجه می شوید که در تمام مثال ها از متغیر به عنوان نوعی شمارشگر استفاده کرده ایم. این متغیر در واقع نقش کنترل حلقه را برای ما ایفا می کند و تعداد دفعات تکرار را نگهداری می کند. از عملگرها هم برای افزایش و کاهش استفاده می کردیم. در حلقه for این موارد را باید حتما در خود حلقه تعریف کنیم. برای درک بهتر به کد زیر توجه کنید:

<?php

for (counter; condition; step){

code to run

} ?>

در کد فوق counter شمارنده، condition شرط و step گام حلقه می باشد. همچنین دقت کنید که بین این آیتم ها علامت نقطه ویرگول قرار دارد. مثال:

<?php

for ($i = 1; $i < 7; $i++){

echo "$i <br>";

} ?>

در مثال فوق i شمارنده حلقه با مقدار اولیه 1 است. شرط حلقه نیز تا زمانی که i کمتر 7 باشد بر قرار است. گام حلقه هم 1+ است. دستور بدنه حلقه که داخل آکولاد نوشته شده در هر گام مقدار جاری متغیر را چاپ می کند. بنابراین خروجی این برنامه اعداد 1 تا 6 است.

استفاده از حلقه for به جای while باعث می شود که کدنویسی شما کمتر و سریعتر شود. حلقه ها در عین سادگی قدرت زیادی در برنامه نویسی دارند. در مثال زیر جدول ضرب اعداد 1 تا 10 را با حلقه for تولید می کنیم:

<table align = "center">

<?php

for ($i = 1; $i <= 10; $i++){

for ($j=1; $j <= 10; $j++){

echo "$i * $j";

echo "-"; }

echo "<br>";

echo "<br>";

} ?>

</table>

در مثال فوق از حلقه for به صورت تو در تو استفاده کرده ایم. از حلقه های while نیز می توان به صورت تو در تو تا بی نهایت استفاده کرد.

حلقه دیگری به نام for each نیز در php وجود دارد که در قسمت های آینده ی آموزش و در خلال پروژه با آن آشنا خواهیم شد.

آموزش کامل PHP – قسمت ششم: حلقه while

در قسمت پنجم آموزش php در مورد ساختار شرطی if صحبت کردیم. در این قسمت حلقه تکرار while را توضیح خواهیم داد.

گاهی اوقات در برنامه نویسی شرایطی پیش می آید که نیاز به تکرار و تصمیم داریم، در این مواقع از حلقه ها استفاده می کنیم.

حلقه while

while معادل فارسی “تا وقتی که” می باشد و کاربرد آن در برنامه نوبسی به معنی لغوی آن شبیه است. یعنی دستوراتی که در آن قرار دارند تا وقتی که شرط حلقه برقرار باشد اجرا خواهند شد. به طور کلی حلقه ها در زبان های برنامه نویسی ساختار های تکرار و تصمیم هستند. هر حلقه از دو قسمت اصلی به نام شرط و بدنه تشکیل می شود. دستورات در بدنه قرار می گیرند. به مثال زیر توجه کنید:

<?php

$i = 0;

while (i<6){

echo "$i <br>";

i++;

} ?>

در مثال فوق ابتدا متغیر i را با مقدار اولیه صفر تعریف کرده ایم. سپس در مقابل نام حلقه شرط آن را داخل پرانتز مشخص کرده و در داخل بدنه حلقه بین 2 علامت آکولاد دستورات را نوشته ایم. طرز کار حلقه فوق بدین صورت است که ابتدا شرط حلقه بررسی می شود و در صورت بر قرار بودن، دستورات بدنه تا زمانی که شرط بر قرار است اجرا می شوند و بعد از آن کنترل برنامه از حلقه خارج خواهد شد. خروجی مثال فوق اعداد 0 تا 5 می باشد.

در حلقه while اگر شرط برقرار نباشد دستورات بدنه حلقه اجرا نخواهند شد. اما در php راهی وجود دارد که در صورت نیاز دستورات بدنه، حتی بدون برقراری شرط حلقه می توانند یک بار اجرا شوند. برای این منظور از دستور زیر استفاده می کنیم.

 حلقه do … while

این دستور زمانی استفاده می شود که قصد داریم دستورات بدنه حلقه حداقل یک بار اجرا شوند. در do … while ابتدا دستورات یک بار اجرا شده و سپس شرط حلقه بررسی می شود. به مثال زیر توجه کنید:

<?php

$i = 1;

do{

echo "number is $i <br>";

$i++;

} while ($i <= 5);

?>

همان طور که مشاهده می کنید شرط while چه برقرار باشد و چه نباشد دستورات قبل از آن حتما یک بار اجرا می شود. در مثال فوق خروجی برنامه اعداد 1 تا 5 خواهد بود زیرا شرط حلقه بر قرار است و تا زمانی که شرط درست است دستورات بدنه do اجرا می شوند.

پایان قسمت ششم