آموزش کامل PHP – قسمت 29: شئ گرایی 2

در این جلسه به ادامه مبحث شئ گرایی در php می پردازیم.

مرحله ششم:

به کد زیر توجه کنید:

$this->name = $new_name;

this$ یک متغیر درونی است که به شئ کنونی کلاس مورد نظر اشاره دارد. به عبارت دیگر این یک متغیر ارجاع داخلی است. از این طریق اقدام به صدا زدن همان تابع یا متد درونی کلاس می کنیم. حال به کد زیر توجه کنید:

function get_name() {
	return $this->name;
}

this را مانند یک کلمه کلیدی در نظر بگیرید که به یک متد جاری اشاره می کند.

مرحله هفتم:

استفاده از کلاس در صفحه اصلی index.php

شما نباید هیچگاه در فایل‌های اصلی پروژه‌های خود، به صورت مستقیم اقدام به ساختن کلاس‌های مورد نظر کنید. اگر کلاس‌ها را به طور مستقیم در فایل‌های اصلی پروژه تعریف کنید این کار باعث می‌شود تا از هدف اصلی شیءگرایی دور شوید. بهترین کار این است که همیشه برای هر کلاس یک فایل جداگانه php ایجاد کنید. برای استفاده از یک کلاس در سایر فایل‌های پی‌اچ‌پی، همانطور که در جلسات قبلی اشاره کردیم، می‌توانید از دستورات include یا require بهره ببرید.

به کد زیر توجه کنید:

<?php include("class_lib.php"); ?>

توجه داشته باشید که تا به این لحظه هنوز در کلاس خود هیچ چیز نداریم و در ادامه متدها و پروپرتی‌های مورد نظرمان را ایجاد خواهیم کرد.

مرحله هشتم:

معرفی و ساخت اشیاء

کلاس‌ها نقشه‌های کلی یا قالب‌های کلی برای اشیاء در پی‌اچ‌پی هستند. تا زمانی که شما instantiation (نمونه سازی) را انجام ندهید، در واقع کلاس‌های پی‌اچ‌پی به اشیاء مبدل نخواهند شد. هنگامی که شما یک کلاس را نمونه‌سازی کنید، در حقیقت یک نمونه از آن را تولید کرده‌اید و بنابراین می‌توان در این شرایط اقدام به ساخت اشیاء کرد. به عبارت دیگر، نمونه‌سازی را می‌توان فرآیند ساخت یک نمونه از یک شیء در حافظه تعریف کرد. اما کدام حافظه؟ منظور ما در اینجا، البته حافظه سرور است. به کد زیر دقت کنید:

<?php include("class_lib.php"); ?>
<?php 
	$mohammad = new person();
?>

متغیر mohammad$ در کد بالا یک مرجع برای شیء تازه ساخته شده‌ی person خواهد بود. در اینجا گفتیم که متغیر mohammad$ یک مرجع است چراکه ما از همین مرجع به منظور کنترل و استفاده از اشیاء کلاس person بهره خواهیم برد. اگر شما کد بالا را اجرا کنید، هیچ چیزی را در صفحه مشاهده نخواهید کرد. دلیل این امر این است که ما هنوز به پی‌اچ‌پی نگفته‌ایم که چه کاری با شیء تازه ساخته شده‌ انجام دهد.

مرحله نهم:

کلمه کلیدی new

ه منظور ساختن یک شیء خارج از یک کلاس، شما باید از کلمه کلیدی new استفاده کنید. برای ساختن و نمونه‌سازی یک کلاس، می‌توانید به صورت اختیاری، به نام کلاس کاراکترهای پرانتز را اضافه کنید. در مثال زیر ما دو شئ مشابه از یک کلاس ایجاد کردیم:

<?php include("class_lib.php"); ?>
<?php 
	$ali = new person();
	$mohammad = new person;
?>

هنگام ساختن یک شیء، اطمینان حاصل کنید که نام آن کلاس را بین علامت ‘ ‘ قرار ندهید.

مرحله دهم:

ست کردن خواص اشیاء

حال که دو شئ مجزا از کلاس ایجاد کردیم، می‌توانیم پروپرتی‌های آن‌ها را نیز با استفاده از متدهای داخلی کلاس، تنظیم کنیم. دقت کنید که هر دو شئ از یک کلاس مشابه ساخته شده‌اند اما با این وجود پی‌اچ‌پی این دو را به عنوان دو شیء متفاوت می‌شناسد. به کد زیر توجه کنید:

<?php include("class_lib.php"); ?>
<?php 
	$ali = new person();
	$mohammad = new person;
	$ali->set_name("ali safari");
	$mohammad->set_name("mohammad safari");
?>

مرحله یازدهم:

دسترسی به داده های شئ

برای دسترسی به داده هایی که در شئ داریم از متد دریافت کننده get استفاده می کنیم. هنگام دسترسی به متدها و پروپرتی‌های یک کلاس باید از عملگر <- استفاده کنیم. به کد زیر توجه کنید:

<?php include("class_lib.php"); ?>
<?php 
	$ali = new person();
	$mohammad = new person;
 
	$ali->set_name("ali safari");
	$mohammad->set_name("mohammad safari");
 
	echo "ali's full name: " . $ali->get_name();
	echo "mohammad's full name: " . $mohammad->get_name(); 
?>

توجه داشته باشید که عملگر <- در اینجا به عملگر <- در آرایه‌ها شباهتی ندارد.