آموزش وردپرس

آموزش کامل وردپرس – قسمت چهارم: دیدگاه ها و بخش نمایش

در قسمت سوم آموزش وردپرس با بخش های مربوط به نوشته ها در وردپرس آشنا شدیم. در این قسمت به سایر بخش های مدیریت وردپرس می پردازیم و در طول آموزش با تمام بخش های آن آشنا خواهیم شد. بخش دیدگاه ها به تصویر زیر توجه کنید: در تصویر فوق اگر تیک کنار آقای وردپرس