آموزش کامل PHP – قسمت پنجم: دستورات شرطی

در قسمت چهارم آموزش php با آرایه ها در این زبان آشنا شدیم. در این قسمت از آموزش با عبارت های شرطی در پی اچ پی آشنا خواهیم شد.

دستور شرطی if

دستور if به معنی “اگر” همواره یکی از مهترین و پرکاربردترین دستورات در تمامی زبان های برنامه نویسی است. به وسیله این دستور شما می توانید کنترل شرطی در مواقع لزوم در کد نویسی داشته باشید. روش استفاده از این دستور به صورت زیر است.

<?php

$x1 = "20";

$x2 = "15";

if (x1 == "20") {

echo 'this is a';

}

else {

echo 'this is b';

} ?>

 همان طور که مشاهده می کنید شرط در پرانتز در مقابل if قرار می گیرد و دستوراتی که می خواهیم در صورت برقرار بودن شرط اجرا شود در آکولاد می نویسیم. دستوراتی که بعد از else می آیند در صورت برقرار نبودن شرط اجرا می شوند. خروجی دستورات بالا چاپ عبارت ‘this is a’ در مروگر است، حال شما برای تمرین کد را طوری تغییر دهید که عبارت مقابل else در مرورگر نمایش داده شود.

یک روش دیگر در استفاده از if به صورت زیر است:

<?php

$x = true;

$y = false;

if ($x) {

echo 'this is true';

}

else {

echo 'this is false';

} ?>

در مثال فوق به دلیل درست بودن شرط مقابل if عبارت ‘this is true’ در مرورگر نشان داده می شود. حال اگر شرط را با y$ عوض کنیم به دلیل نادرستی شرط عبارت مقابل else در مرورگر چاپ خواهد شد.

کنترل چند شرطی با else if

اگر در برنامه خود با شرایطی مواجه شدید که مجبور به بررسی چند حالت مختلف شوید و در صورت برقراری هر کدام از شرط ها خواستید دستوراتی را اجرا کنید. در این مواقع بهتر است از else if استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

<?php

$x1 = "20";

$x2 = "15";

$x3 = "10";

if (x1 == "20") {

echo 'this is a'; }

else if ($x2 =="15") {

echo 'this is b'; }

else if ($x3 == "10") {

echo 'this is c'; }

else {

echo 'this is null'; } ?>

همان طور که مشاهده می کنید در مقابل else if شرط های دیگر را به کار برده ایم.

شرط های تو در تو

if را به صورت تو در تو نیز می توانیم به کار بریم که با بزرگ تر شدن پروژه ها کاربرد پیدا می کند. این روش را با مثال ساده ای بیان می کنیم:

<?php

$name = "mohammad";

$family = "safari";

if ($name == "mohammad") {

if ($family == "safari") {

echo "full name is mohammad safari";

} }

else {

echo "not found";

} ?>

ابتدا شرط اول بررسی می شود و اگر درست بود شرط دوم نیز بررسی می شود و در صورت درستی نام کامل نمایش داده می شود. توجه داشته باشید که اگر هر کدام از دو شرط بر قرار نباشد کنترل برنامه به else رفته و عبارت “not found” نمایش داده می شود.

در php می توان چند شرط را همزمان نیز به کار برد مثلا شرط های مثال فوق را به صورت زیر نیز می توان نوشت:

if ($name == “mohammad” && $family == “safari”)

دستور فوق به معنای بر قراری همزمان دو شرط می باشد.

اگر سوالی در مورد هر یک از مباحث مطرح شده داشتید، آن را در بخش دیدگاه‌ها بپرسید.