آموزش کامل PHP – قسمت هفتم: حلقه for

در ادامه قسمت قبلی در این قسمت نیز در مورد حلقه ها و این بار حلقه for صحبت می کنیم.

حلقه for

اگر به حلقه while در قسمت قبلی آموزش بیشتر توجه کنید متوجه می شوید که در تمام مثال ها از متغیر به عنوان نوعی شمارشگر استفاده کرده ایم. این متغیر در واقع نقش کنترل حلقه را برای ما ایفا می کند و تعداد دفعات تکرار را نگهداری می کند. از عملگرها هم برای افزایش و کاهش استفاده می کردیم. در حلقه for این موارد را باید حتما در خود حلقه تعریف کنیم. برای درک بهتر به کد زیر توجه کنید:

<?php

for (counter; condition; step){

code to run

} ?>

در کد فوق counter شمارنده، condition شرط و step گام حلقه می باشد. همچنین دقت کنید که بین این آیتم ها علامت نقطه ویرگول قرار دارد. مثال:

<?php

for ($i = 1; $i < 7; $i++){

echo "$i <br>";

} ?>

در مثال فوق i شمارنده حلقه با مقدار اولیه 1 است. شرط حلقه نیز تا زمانی که i کمتر 7 باشد بر قرار است. گام حلقه هم 1+ است. دستور بدنه حلقه که داخل آکولاد نوشته شده در هر گام مقدار جاری متغیر را چاپ می کند. بنابراین خروجی این برنامه اعداد 1 تا 6 است.

استفاده از حلقه for به جای while باعث می شود که کدنویسی شما کمتر و سریعتر شود. حلقه ها در عین سادگی قدرت زیادی در برنامه نویسی دارند. در مثال زیر جدول ضرب اعداد 1 تا 10 را با حلقه for تولید می کنیم:

<table align = "center">

<?php

for ($i = 1; $i <= 10; $i++){

for ($j=1; $j <= 10; $j++){

echo "$i * $j";

echo "-"; }

echo "<br>";

echo "<br>";

} ?>

</table>

در مثال فوق از حلقه for به صورت تو در تو استفاده کرده ایم. از حلقه های while نیز می توان به صورت تو در تو تا بی نهایت استفاده کرد.

حلقه دیگری به نام for each نیز در php وجود دارد که در قسمت های آینده ی آموزش و در خلال پروژه با آن آشنا خواهیم شد.