آموزش کامل PHP – قسمت 20: متغیر های سراسری

متغیر های سراسری در php

در برنامه‌نویسی وب بسیار پیش می‌آید که شما نیاز به ذخیره اطلاعات در متغیرهایی داشته باشید که در سراسر پروژه قابل دسترس باشند. در این مواقع از Session ها و Cookie ها استفاده می کنیم. تفاوت Session و Cookie در این است که سشن‌ها در سرور ذخیره می‌شوند ولی کوکی‌ها در دستگاه کاربر ذخیره می شود.

استفاده از Session

برای استفاده از سشن باید آن را به صورت زیر در ابتدای برنامه استارت کرد:

<?php

session_start();

?>

برای مثال یک سشن به نام user ایجاد کرده و نام آن را mohammad می گذاریم:

<?php

session_start();

$session[‘user’]=”mohammad”;

?>

برای دسترسی به مقدار ذخیره شده در یک سشن کافی است نام آن را به شکل زیر مورد استفاده قرار دهیم:

<?php

session_start();

$session[‘user’]=”mohammad”;

echo $session[‘user’];

?>

کد فوق mohammad را در مرورگر چاپ می کند.

برای درک بهتر مفهوم سشن مثال دیگری می زنیم:

در پوشه اصلی سرور مجازی خود یک پوشه ایجاد کرده و در آن دو فایل به نام های دلخواه مثلا one.php و two.php بسازید. کد زیر را در فایل اول قرار دهید:

<?php

session_start();

$_SESSION['isAdmin'] = true;

$_SESSION['username'] = "pardiswp";

?>

کد زیر را هم در فایل دوم قرار دهید:

<?php

session_start();

if ($_SESSION['isAdmin'] == true){

echo "you are admin and your username is $_SESSION['username']";

}else{

echo "session is not set!";

}

?>

همان طور که می بینید، دو سشن جدید به نام‌های isAdmin و username را در فایل one.php ایجاد کردیم و مقدار آن‌ها را به ترتیب true و pardiswp تعیین کردیم. دقت کنید که مقدار سشن isAdmin از نوع Boolean تعیین شده است.

حال در فایل two.php پس از اجرای سشن با تابع ()session_start با یک دستور if مقدار سشن isAdmin را بررسی کرده‌ایم که در صورت true بودن پیامی چاپ شود و در این پیام مقدار سشن username نیز به کاربر نمایش داده می‌شود. در غیر این صورت پیام session is not set به کاربر نمایش داده می‌شود.

مشاهده می کنید که سشن‌ها را در فایل one.php ایجاد کرده ایم و در فایل two.php به آن‌ها دسترسی داریم.

در قسمت بعدی با کوکی آشنا خواهیم شد.