آموزش کامل PHP – قسمت ششم: حلقه while

در قسمت پنجم آموزش php در مورد ساختار شرطی if صحبت کردیم. در این قسمت حلقه تکرار while را توضیح خواهیم داد.

گاهی اوقات در برنامه نویسی شرایطی پیش می آید که نیاز به تکرار و تصمیم داریم، در این مواقع از حلقه ها استفاده می کنیم.

حلقه while

while معادل فارسی “تا وقتی که” می باشد و کاربرد آن در برنامه نوبسی به معنی لغوی آن شبیه است. یعنی دستوراتی که در آن قرار دارند تا وقتی که شرط حلقه برقرار باشد اجرا خواهند شد. به طور کلی حلقه ها در زبان های برنامه نویسی ساختار های تکرار و تصمیم هستند. هر حلقه از دو قسمت اصلی به نام شرط و بدنه تشکیل می شود. دستورات در بدنه قرار می گیرند. به مثال زیر توجه کنید:

<?php

$i = 0;

while (i<6){

echo "$i <br>";

i++;

} ?>

در مثال فوق ابتدا متغیر i را با مقدار اولیه صفر تعریف کرده ایم. سپس در مقابل نام حلقه شرط آن را داخل پرانتز مشخص کرده و در داخل بدنه حلقه بین 2 علامت آکولاد دستورات را نوشته ایم. طرز کار حلقه فوق بدین صورت است که ابتدا شرط حلقه بررسی می شود و در صورت بر قرار بودن، دستورات بدنه تا زمانی که شرط بر قرار است اجرا می شوند و بعد از آن کنترل برنامه از حلقه خارج خواهد شد. خروجی مثال فوق اعداد 0 تا 5 می باشد.

در حلقه while اگر شرط برقرار نباشد دستورات بدنه حلقه اجرا نخواهند شد. اما در php راهی وجود دارد که در صورت نیاز دستورات بدنه، حتی بدون برقراری شرط حلقه می توانند یک بار اجرا شوند. برای این منظور از دستور زیر استفاده می کنیم.

 حلقه do … while

این دستور زمانی استفاده می شود که قصد داریم دستورات بدنه حلقه حداقل یک بار اجرا شوند. در do … while ابتدا دستورات یک بار اجرا شده و سپس شرط حلقه بررسی می شود. به مثال زیر توجه کنید:

<?php

$i = 1;

do{

echo "number is $i <br>";

$i++;

} while ($i <= 5);

?>

همان طور که مشاهده می کنید شرط while چه برقرار باشد و چه نباشد دستورات قبل از آن حتما یک بار اجرا می شود. در مثال فوق خروجی برنامه اعداد 1 تا 5 خواهد بود زیرا شرط حلقه بر قرار است و تا زمانی که شرط درست است دستورات بدنه do اجرا می شوند.

پایان قسمت ششم

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *